Skip to content

J.p.Rajala

Anything: Vad som helst

Flugspioner!

Flugor är spioner med sina fasettögon men de vågar inte se dig i ögonen. De rapporterar till den som ger dem den bästa skiten. De spionerar mest åt regeringen för folket gör inte som regeringen vill och flugorna ställer upp för lite skit. De flyger upp i ansiktet för att irritera dig för att du […]

Read more »

Flies are spies!

Flies are spies! Flies are spies with their compound eyes, they won’t dare to look you in the eyes. They will report to whoever that gives them the best shit. They mostly spy for the government due to the fact that the people don’t do as the government wants and the flies do the job […]

Read more »

Flugdjävlar

Flugor måste vara ett av naturens mest irriterande djur. De respekterar inte den privata sfären utan tar sig friheter och landar vart som helst på kroppen. Trots att de asen är små kittlar deras skita fötter när de promenerar och man tycker att man borde inte känna av en sådan lättviktare. Så det finns bara […]

Read more »

Fly Bastards

Flies must be one of natures most annoying animal. They don’t respect your personal space but take liberties and land anywhere on the body. Despite that the bastards are tiny their dirty feet tickles when they stroll around and you think that you shouldn’t feel such lightweights. So there can only be one natural explanation […]

Read more »